Name:

Gerda Dalen

Location:

Amsterdam, Netherlands

Email:

Phone:

0617033555
Fitting-_mg_7092-gerda

GERDA DALEN | PUUR

In vorm, kleur, detail, structuur, contrast en compositie, al dan niet gebruikmakend van natuurlijk licht. Met haar wijze van benadering van deze vormaspecten wilt Gerda Dalen de aanschouwer verrassen en een emotie aanwakkeren. Welke, dat laat zij aan de aanschouwer over.
Het liefst focust zij zich op portretten en straatfotografie, vanwege de spontaniteit en het enthousiasme, om het juiste moment vast te leggen. Maar ook de kenmerkende eigenschappen van architectuur en natuur spreken haar aan.


Van kleins af is de creatieviteit van Gerda Dalen (1969) geprikkeld. Van het natekenen van een zaadje dat ontkiemde, tot het tekenen van voorkaft van een stripboek.
Op de grafische school krijgt haar creativiteit meer sturing in de vorm van door anders te leren kijken. Tot en met de dag van vandaag is dit haar uitgangspunt bij benadering van een object.  

Gedurende de jaren dat zij werkt bij architenburo Rijnboutt (2001-2009), begint Gerda Dalen met schilderen. 
Vooral expressief, zo probeert zij haar gedachten gang te uiten. Hiermee exposeert zij in 2005 bij Gallerie Gang.

Vervolgens richt Gerda Dalen zich op een eigen stijl van pop art. De vraag blijft; hoe kan ik mijn schilderenwerk samenvoegen met fotografie? Een nieuwe ontwikkeling is ontstaan: Pop art.  
Het schilderen combineerde zij met zelfgemaakte foto’s van vormen en structuren, wat weer resulteerde in digitale bewerkingen, die werden samenvoegd in een portret.

Met haar popart exposeert zij in mei 2009 in restaurant Graves  van Jan Keyenberg. 
Gallery Walls volgde in september 2009, waar zij dezelfde bewerkingen toepastte als in de popart, maar dan architectuur als thema.


GERDA DALEN | PURE

In form, color, detail, structure, contrast and composition, whether or not using natural light. Gerda Dalen wants to surprise the beholder and stimulate an emotion with her approach to these aspects of form. Which, she leaves that to the beholder.
She prefers to focus on portraits and street photography, because of its spontaneity and enthusiasm, capturing that right moment. But the characteristic features of architecture and nature appeal to her too.

From the beginning, the creativity of Gerda Dalen was stimulated. From tracing a seed that germinated, to drawing the front cover of a comic book.
At the graphic school, her creativity gains more direction in the form of learning to look different. Up to and including this day this is her starting point for approximating an object. 

During the years that she works at the Rijnboutt architechture (2001-2009), Gerda Dalen starts painting. The latter especially expressive, she tries to express her thoughts. With this she exhibits in 2005 at Gallerie Gang.

Gerda Dalen then focuses on her own style of pop art. The question remains; how can I combine my painting work with photography? A new development has emerged: Pop art.
She combined painting with self-made photographs of shapes and structures, which resulted in digital adaptations, which were combined in a portrait.

With her pop art she exhibits in May 2009 in restaurant Graves by Jan Keyenberg.
Gallery Walls followed in September 2009, where she applied the same editions as in the pop art, but then architecture as a theme.

Instagram: @gerdasding

Exhibitions
Galerie Gang Amsterdam > april 2005 / juni 2005 (paintings)

Galerie Gang Amsterdam > oktober 2005 / december 2005 (paintings)

Restaurant Wijnbar Graves Amsterdam > juni 2009 / september 2009 (pop art)

Walls Art Amsterdam > oktober 2009 / november 2009 (digital artwork; theme architecture)

Gallery Men on the Moon > juni 2018 (fotografie)

Deelname Urban Photorace Amsterdam (2015, 2016, 2017, 2018)
2018 prijs voor favoriete fotokeuze jurylid

Gerda Dalen
13 oktober 1969
Surinam, Paramaribo
Resident: Amsterdam The Netherlands